Gezinszorg
& Thuishulp

Domus Curam, een dienst met een doelstelling!
Totaalzorg bieden binnen de thuissituatie, dit ten behoeve van mensen met een medische hulpvraag en mensen met een sociaal beschermingsstatuut.

Wij bieden zorg op psychisch,
sociaal en financieel gebied.

Wij staan open voor hulpvragen van patiënten die medische zorg nodig hebben en die geconfronteerd worden met een rompslomp van wetgevingen rondom hun sociale rechten en praktische ondersteuning binnen de thuissituatie.

Domus Curam volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op met betrekking tot het zo lang als mogelijk thuis blijven van de hulpbehoevende patiënt. Wij zoeken samen met de patiënt en familie naar de meest adequate oplossing om dit optimaal te realiseren. Kwaliteit en comfort van het leven is hierbij ons uitgangspunt.

Wat biedt Domus Curam?

Thuishulp: 

Er zal gebruik gemaakt worden van een tweeërlei poetshulp-ondersteuning

 • De organisatie biedt hulp vanuit de eigen organisatie voor diegene die onder het beschermd statuut valt. (patiënten met een lage zelfredzaamheidsscore, minimale financiële middelen, …)
 • Indien men niet voldoet aan bovengenoemde criteria en men toch aangewezen is tot poetshulp, wordt er door de organisatie, voor de klant, bemiddeld met een dienstenchequebedrijf.

Gezinszorg:

 • Het bieden van licht huishoudelijk werk.

 • Persoonlijke hulp: ondersteuning van de zelfredzaamheid. (hulp bij het bereiden van maaltijden, boodschappen doen, apotheekbezoeken, doktersbezoeken, …)

Een sociaal verpleegkundige coördineert de activiteiten van Domus Curam. Zij doet intake-gesprekken en analyseert hieruit de effectieve zorgvraag. Zij zal samen met de klant bespreken welke zorgbehoefte op welke manier het best beantwoord kan worden. Zij staat, bij mensen met een medische zorgvraag, in nauw contact met de verwijzers en zal daardoor ook de nood aan extra zorg, samen met de klant melden.

Nachtzorg:

Domus Curam biedt binnen de organisatie ook nachtzorg aan, dit is een belangrijke schakel in het zo lang mogelijk thuis verblijven van de ouderen of zorgbehoevenden.

Wat houdt nachtzorg in?

Wanneer het als zorgbehoevende moeilijk wordt om ’s nachts alleen thuis te blijven kan de nachtzorg van Domus Curam ingeschakeld worden. Vaak wordt er door familie voor de zorgbehoevende gezorgd, ook voor hen kan het soms te veel worden. Een goede nachtrust is voor beide partijen van essentieel belang, daarom kan onze nachtzorg ook ingeschakeld worden om de mantelzorger te ontlasten gedurende de nacht. Wij hopen zo de thuissituatie te vergemakkelijken zodat de oudere of zorgbehoevende zolang als mogelijk in zijn vertrouwde thuissituatie kan blijven.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Een mantelzorger die ontlast wil worden.
 • Een zorgbehoevende in een palliatieve situatie.
 • Een zorgbehoevende met een dementieproblematiek.
 • Een zorgbehoevende in een langdurige chronische ziektetoestand.

Kraamzorg:

Domus Curam richt zich niet enkel op ouderen en zorgbehoevenden, zo behoren alle leeftijdscategorieën tot onze doelgroep. Om de perfecte zorg op maat te kunnen geven, bieden wij ook kraamzorg aan aanstaande en kersverse ouders.

Wat houdt kraamzorg in?

Als kersverse ouders heb je soms handen tekort, daarom kan onze kraamzorg de perfecte oplossing zijn voor jou. Ook wanneer er een kleine spruit op komst is, kan kraamzorg een grote hulp voor jou zijn. Wij bieden hulp in allerlei vormen aan in blokken van 2 uur of 4 uur.

Wie komt in aanmerking voor kraamzorg?

 • Toekomstige ouders vanaf 6 maanden zwangerschap.
 • Kersverse ouders tot 3 maanden na de bevalling.

Seniorenoppas:

Zorg op maat, dat is waar Domus Curam naar streeft. Ouderen en zorgbehoevenden blijven graag zo lang als mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie, om dit te kunnen vergemakkelijken bieden wij ook seniorenoppas aan.

Wat houdt seniorenoppas in?

Mantelzorgers zorgen er vaak voor dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven, maar ook mantelzorgers hebben af en toe tijd nodig voor zichzelf en hun eigen gezin. Echter hebben ook niet alle ouderen en zorgbehoevenden een mantelzorger die steeds voor hen klaar staat en staan ze er vaak alleen voor. Voor beiden situaties bieden wij seniorenoppas aan in blokken van 2 uur of 4 uur.

Wie komt in aanmerking voor seniorenoppas?

 • Alleenstaande ouderen en zorgbehoevenden die extra hulp of gezelschap nodig hebben.
 • Ouderen en zorgbehoevenden die aan het herstellen zijn van een medische ingreep of ziekte en hierdoor tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
 • Ouderen en zorgbehoevenden waarvan de mantelzorger ontlast moet worden.

Acute thuiszorg:

Je hebt een ongeval gehad, wordt plots ziek of je mantelzorger heeft problemen, allemaal onvoorziene omstandigheden waarbij je nood hebt aan dringende hulp. Om hierop in te spelen biedt Domus Curam acute thuiszorg aan in dit soort van situaties.

Wat houdt acute thuiszorg in?

Een ongeval is zo gebeurd, dat weet iedereen, maar het komt ook vaak voor dat je onverwacht ziek wordt. Dit geldt echter ook voor mantelzorgers, zij kunnen even goed ziek worden of een ongeval hebben. In deze situaties heb je nood aan acute thuiszorg die METEEN voor je klaar staat en hulp kan bieden. Wij bieden u maar al te graag hulp aan om uw onvoorziene situatie zo snel mogelijk te vergemakkelijken.

Wie komt in aanmerking voor acute thuiszorg?

 • Onverwachte ziekte: longontsteking, etc.
 • Mantelzorger valt onverwacht weg.
 • Bij invaliditeit of handicap.
 • Een ongeval waardoor je niet meer goed te been bent.
 • Onverwachte hospitalisatie: blindedarmoperatie, etc.
 • Psychische problemen.

Kortom, wanneer jij DRINGENDE hulp nodig hebt.

Karweidienst:

Domus Curam streeft ernaar ouderen en hulpbehoevenden zolang als mogelijk in hun eigen thuissituatie te laten verblijven. Een belangrijke vereiste hiervan is dat het huis ook aangepast is naar de noden van de oudere of zorgbehoevende. Vaak is de patiënt zelf niet meer in staat om in huis te klussen of karweitjes te doen. Mantelzorgers zijn vaak zo druk bezig met het “zorgen voor” dat ze niet tot deze taken komen. Evengoed geldt dit ook voor jonge mensen, je bent alleenstaand en hebt een ongeval gehad, het is in deze situatie dan onmogelijk om zelf allerlei klusjes te doen. Om op deze noden in te spelen, biedt Domus Curam ook een karweidienst aan.

Wat houdt de karweidienst in?

Of je nu jong of oud bent, het comfort van je woning is van essentieel belang. Met onze karweidienst willen wij dit comfort zo goed mogelijk garanderen door klusjes of karweitjes van jou over te nemen, zolang je hier zelf niet meer toe in staat bent.

Wie komt in aanmerking voor karweidienst?

 • De karweidienst is beschikbaar voor iedereen die op deze moment niet in staat is om zijn klusjes en karweitjes zelf te volbrengen.
 • Hierbij denken we aan het wegvallen van een mantelzorger, een alleenstaande die een ongeval heeft gehad, etc. .

Poetshulp:

Het onderhouden van je woning is van essentieel belang om je comfortabel te voelen binnen je eigen woonomgeving. Helaas is het wegens omstandigheden soms niet haalbaar om dit nog zelf te doen. Domus Curam speelt ook hier in op de noden van de zorgbehoevenden.

Wat houdt de poetshulp in?

In sommige situaties is het onmogelijk om nog zelf huishoudelijke taken uit te voeren, dit geldt voor eender wie, jong of oud. Echter wil iedereen toch in een nette en onderhouden omgeving verblijven. Wij kunnen hierin ondersteuning bieden om het voor jou comfortabeler te maken.

Wie komt in aanmerking voor poetshulp?

 • Poesthulp is beschikbaar voor iedereen die op deze moment niet in staat is om zijn huishoudelijke taken zelf te volbrengen. Hierbij denken we aan het wegvallen van een mantelzorger, een alleenstaande die een ongeval heeft gehad, etc. .

Oppas aan het zieke kind:

Zoals eerder vermeld richt Domus Curam zich niet enkel op de ouderen, maar zijn wij beschikbaar voor alle leeftijden. Om niemand buiten te sluiten bieden wij ook oppas aan het zieke kind.

Wat houdt oppas voor het zieke kind in?

Is je kind plots ziek en kun je niet zomaar vrij nemen op je werk, dan staan wij klaar voor jou! Onze verzorgenden zorgen ervoor dat jij gerust naar je werk kunt vertrekken en nemen de opvang van je zieke kind over. Om de beste zorgen te kunnen geven komen wij bij jou thuis de opvang overnemen, zo blijft het kind in zijn eigen vertrouwde omgeving.

KORTOM, OMKADERING ZORG.

Domus Curam

Rubensstraat 104 – bus 17
2300 Turnhout
info@domuscuram.be
014 76 23 25
BE0731.703.365

Nodige documenten intake gesprek.

Om het intake gesprek met onze sociaal verpleegkundige vlot te laten verlopen vragen wij om alvast volgende documenten klaar te leggen:
Inkomstenbewijzen op maandbasis van de persoon waaraan de zorgen verleend zullen worden alsook de inkomsten van inwonende echtgenoot/echtgenote, broer/zus, leeftijdsgenoot.
Actuele gezinssamenstelling.
Identiteitskaart of een kopie hiervan.

Dit zijn de vereisten van het agentschap voor Zorg en Gezondheid.